Hệ thống quan trắc môi trường, bụi, tiếng ồn

Hệ thống quan trắc môi trường, bụi, tiếng ồn

Hệ thống quan trắc môi trường, bụi, tiếng ồn

HỆ THỐNG QUAN TRẮC MỐI TRƯỜNG, BỤI, TIẾNG ỒN
Ngày đăng: 20/07/2017

Hộp quan trắc Plug & Sense cùng giải pháp công nghệ truyền dẫn Zigbee hoặc LoRaWAN™ theo dõi diễn biến các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, khí CO, khí CO2,... và gửi tín hiệu về trung tâm xử lý. Tăng mức độ an toàn của người sử dụng so với hệ thống chiếu sáng truyền thống.
 

Chia sẻ: